ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
member
ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ
1

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ

69

ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ

134

ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ -ਪੱਤਰ

0

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

117

ਮੈਂਬਰ

ਸਾਡੀ ਗੈਲਰੀ

ਹੋਰ

ਪਾਰਟੀ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ

ਪਾਰਟੀ-ਵਾਰ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ