ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
member
ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ
0

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ

21

ਪ੍ਰਸ਼ਨ

2

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ

19

ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ -ਪੱਤਰ

0

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

117

ਮੈਂਬਰ

ਸਾਡੀ ਗੈਲਰੀ